FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur.

Dikkat Eksikliği Belirtileri;

– Dikkatlerini yaptığı işe ya da oyuna vermekte zorlanırlar,

– Siz konuşurken dinlemez gibi görünürler,

– Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemezler,

– Detayları gözden kaçırırlar,

– Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar ve bunlardan kaçınırlar,

– Evde ya da okulda yapacağı işler için gereken eşyaları kaybederler,

– İlgileri kolayca başka yönlere kayar,

– Unutkandırlar

Hiperaktivite Belirtileri;

– Yerinde duramazlar,

– Oturmaları gerektiği halde oturamazlar,

– Yerli yersiz konuşup tırmanırlar,

– Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler,

– Her zaman bir şeylerle uğraşırlar,

– Çok konuşurlar,

– Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar,

– Sıralarını beklemekte zorlanırlar,

– Olaylara ya da konuşmalara müdahale edip yarıda keserler

Bir çocukta, gençte veya erişkinde dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğunun var olduğundan söz edebilmek için belirtilerin günlük yaşamı etkileyecek boyutta olması gerekmektedir. Genellikle 4-5 yaşlarında belirtiler belirgin hale gelir. Ancak bir kısmı bebekliklerinden itibaren huysuzlukları az uyumaları ve az yemeleri ile dikkat çekerler. Okul döneminin başlamasıyla dikkat eksikliğine bağlı öğrenme sorunlarının gündeme gelmesi ve arkadaşlarla olan sorunları aileyi tedirgin etmeye başlar. Ergenlik döneminde ise okul başarısızlığı yanında davranış sorunları ve aileye karşı gelişen tutumlar gözlenir. Ergenlikte aşırı hareketlilik azalır ve yerine çabuk sıkılma ve dikkat kusurları daha belirgin olur.

Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık rastlanır. Erkek çocuklarda genellikle hiperaktivite ve impulsivite belirtileri ön planda iken, kız çocuklarında daha çok dikkat eksikliği belirgindir. DEHB her kültür ve toplumda görülen bir bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı farklı araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmesine karşın yaklaşık %5-6 gibidir.

DEHB tedavisinde dikkatsizlik, hiperaktivite ve impulsivite dahil olmak üzere DEHB belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olur. İstikrarlı tedaviyle kişi okulda, işte ve sosyal durumlarda yükümlülüklerini daha iyi yerine getirir. DEHB tedavisi çok yönlüdür, DEHB ilaç tedavisi veya davranışsal terapi veya her ikisini de içerir. DEHB tedavisi hem DEHB’li çocuğun veya ergenin hem de ailenin ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

                                                                                                                                                                                                                                          Psikolog Büşra Şen

 

Kaynak.Dsm-5 Tanı Ölçütleri Kitabı, Ertuğrul Köroğlu