FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Uygulamalarımız

 • Fizyoterapi

Çocuk için iyi bir değerlendirme sonrası hangi metod yada metodları uygularsak hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza karar veririz.Gerektiğinde KİNEZYOLOJİK BANTLAMA TEKNİKLERİNDEN FAYDALANIRIZ

 • NDT (bobath terapi ,Nörogelişimsel tedavi)

BOBATH TERAPİ konseptinde çocuk bir bütün olarak ele alınır.Fiziksel,bilişsel,duyusal ve duygusal açılardan değerlendirilir,becerilerine ve yapabildiklerine odaklanılarak fonksiyonel problemler giderilmeye çalışılır.

 Duruş düzgünlüğü

Doğru hareket paternleri

Hareketin kolaylaştırılması

Hareket deneyimlerinin arttırılması

Kas ve iskelet sisteminde oluşabilecek deformasyonların önlenmesi 

Kas tonusunun regülasyonu

Eşlik eden diğer problemlerle baş edebilme (beslenme zorlukları, konuşma ,solunum    problemleri)

vb amaçlara yönelik yöntemleri içerir

Uygun el tutuşları,uygun pozisyonlamalar,uygun materyaller kullanılarak hedeflere ulaşılmaya çalışılır.Terapiler esnasında çocuğun bilinç düzeyi ,duygu durumları,duysal sistemi kesinlikle gözardı edilmemelidir.

 • Vojta Metodu

DR.Vaclav Vojta yenidoğanı bir yaşına kadar refleksler ve hareket açısından incelemiş ve kendi adıyla anılan tanı ve tedavi yöntemini geliştirmiştir.Vojta ya göre refleksler belli dönemler halinde görülür ve vücudun dikleşmesiyle birlikte kaybolur.Herhangi bir hasar durumunda merkezi sinir sistemi tam olarak gelişemeyeceğinden normal olmayan paternler ortaya çıkar. Vojta kendi bulduğu metoduyla refleks mekanizma üzerinde etkili olacağını söyler.Terapide uyarı noktaları esastır.Belirli noktalar üzerinden yapılan uyarımla sinir sistemi aktive edilir.

linç düzeyi ,duygu durumları,duysal sistemi kesinlikle göz ardı edilmemelidir

 • Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme ; duyu algılayıcılarımız yoluyla ,çevreden ve vücudumuzdan aldığımız bilgilerin ,merkezi sinir siteminde analiz edilerek işlendikten sonra ,organize bir cevap olarak ortaya çıkması şeklinde özetlenebilir.

Anne karnından başlayıp aşamalar halinde oluşan duyu bütünlemenin gelişim süreci bazen sekteye uğrar.Bu çocuklar normal gelişim sürecinden geçen çocuklara göre farklıdır.Hayatın bazı alanlarında baş edemedikleri sorunlarla karşılaşabilirler.

Duyu Bütünleme terapisi için çocuk öncelikle çok iyi bir değerlendirmeden geçirilmesi gerekir.

 • Değerlendirmeler sırasında ;
 • Duysal uyaranlara cevap ( aşırı tepki yada tepkisizlik)
 • Motor planlama (bir işi yaparken farkında olmadan yaptığımız çoğu zaman basit sıralamalar)
 • Vücut farkındalığı
 • Motor gelişim……

gibi alanlar değerlendirilerek sorunlar belirlenip , terapi hedefleri oluşturulur.

 • Psikolojik Danışmanlık

Çocukluk ve Bebeklik Dönemi

Çocuklar da günlük hayatımızda ki olaylardan etkilenmektedirler. Bu olaylar bazen çocukların psikolojik gelişimlerinde bazı aksamalara yol açmakta, hatta uzun yıllar etkisini sürdürebilmektedir. Okula başlama, kardeş doğumu, anne-baba boşanma, taşınma, aile içi şiddet, istismar, bir yakının ölümü vb olaylar çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilemekte, çocuklarda davranış problemi, uyum problemi gibi birçok psikoloji kökenli soruna yol açmaktadır. Çocuklarla yapılan seanslarda ilk amaç çocuğun iç dünyasını yansıtmasına olanak veren yöntemlerle problemin nedeninin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çocuğunun gelişim özellikleri bilinir ve çıkan sorunlarla baş edebilme becerileri kazandırılmaya çalışılır. Çocuklara verilen destek aynı zamanda anne-baba ve –eğer okula gidiyorsa- öğretmen/okul ile de işbirliğini gerektirir. Bu nedenle belli aralıklarla anne-baba ile de görüşmeler yapılır ve onların çocuklarıyla ilişkide dikkat etmeleri gereken yönler ele alınır.

Ergenlik Dönemi

 • Aile Danışmanlığı

Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Kişiler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken danışman, kişilerden her birinin diğerlerini;

 • dinlemesine,
 • bakış açısını da görmesine, hatta anlamasına ve incitici davranışlarda bulunmamasına,
 • soruna yönelik olarak konuşmasına,
 • duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,
 • oldukları gibi kabul etmelerine,
 • ve birbirlerinden beklentilerini açıkça ifade etmelerine yardımcı olur.

Aile danışmanlığının inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.

Aile Danışmanlığının Hizmet Alanları Nelerdir?

– Eşler arası ilişki ve iletişim problemleri,

– Çocuğun anne-babasıyla olan ilişkileri,

– Aile içi çatışmalar,

– Boşanma süreçleri,

– Aldatma problemleri vb.

Temelde birey sorunlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine aile içindeki sorun veya sorunlar tespit edilir. Aile danışmanlığında seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (Örnek: anneanne, babaanne, dede, teyze, amca vs.) seanslara davet edilebilir. Bu nedenle ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır.

Aile danışmanlığının işlevi; aile içinde yaşanan bireyler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda da aile bireylerine destek vermektir.

Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amacı; ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

 • Özel Eğitim

Bireysel Eğitim

           Uzmanlar tarafından değerlendirilen çocukların eğitsel performansı ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı)’ in 45 dakikalık seanslar halinde uygulanmasını içerir. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları çocuğun gelişimine uygun olarak belirli aralıklarla yenilenir.

Bireysel eğitim programında, çocuğun yaşı ve eğitsel performansına göre;

Okul Öncesi Beceriler, Psiko-Motor Beceriler, Öz Bakım Becerileri, Dil ve İletişim Becerileri, Sosyal Yaşam Becerileri, Akademik Beceriler, Günlük Yaşam Becerileri, Okuma-Yazma Becerileri vb alanlara yönelik hedeflere yer verilmektedir.

 

Grup Eğitimi

               Bu eğitim temelde çocukların bir çoğunun yaşadığı sosyalleşme , topluma ve toplumsal kurallara uyum sağlama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.4-8 kişiden oluşan ,benzer özellik ve yaştaki çocuklar bir araya getirilerek çocukların birbirleriyle iletişim kurmaları, sosyal ilişkilerini geliştirmeleri, komut alma, sıra alma, özgüven, paylaşımcı olma(duygusal olarak da),özbakım becerileri, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı çalışılır. Çocukların ortak gereksinimleri doğrultusunda aylık çalışma programı belirlenerek bu program doğrultusunda grup eğitimleri yapılır.

 • Değerlendirme ve Test Uygulamaları

Zekâ Testleri

      1.WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ (WISC-R): 6-16 yaş arası bireylere uygulanır. WISC-R, çocuğun zekâ gelişiminin yaşına göre ne düzeyde olduğunu belirler. Test puanlarının yorumlaması ile klinik teşhise katkı sağlamakta, zihinsel performansın yanı sıra, zihinsel olmayan süreçlerde de bireyin incelenmesine olanak sağlanmaktadır. Bu test ile çocuktaki öğrenme güçlüğü, zekâ geriliği, üstün zekâlılık ve dikkat eksikliği durumları da tespit edilebilir..

      2. PORTEUS LABİRENTLERİ: 7.5 yaş ile 14 yaş arası çocuklara uygulanan zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan bireysel bir testtir.

      3. ALEXANDER PRATİK YETENEK TESTİ: 7– 19 yaş arası bireylere uygulanan pratik zekâyı ölçen bir testtir. Bu test ile ilköğretim düzeyindeki çocukların teknik kabiliyetlerini ölçmek ve onların daha ileri sınıflara eğilimlerini görebilmek de amaçlanmıştır.

       4. CATELL 2 A: Kültürden yalıtımsal olarak ayrılan, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır.

        5.CATELL 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir.

        6. GOOD-ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ: 4-14 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir.

Kişilik Testleri

              1.RORSCHACH TESTİ: Rorschach Testi, çocuk (+4), ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edildiği hem de ruhsal hastalıkları saptamaya yarayan projektif bir testtir. Bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamiklere ulaşmayı hedefler.

             2.MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ ( MMPI ): 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan, psikiyatrik tanılama için kullanılan bir testtir.

             3. LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ: 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamikleri açığa çıkarabilen projektif bir testtir.

                 4. DRAW A PERSON – BİR İNSAN ÇİZ – TESTİ: Analitik açılımlı projektif bir çizim testidir. Çocuğun kendisini, ailesini ve çevresini nasıl algıladığını anlamayı amaçlayıp, yorumlandığında çocuğun duygusal sorunları hakkında bilgi edinilmesini ve kişiyi tanımayı amaçlayan terapi sürecine yardımcı olan kişilik testidir.

                 5. BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir testtir. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile kullanılır.

Gelişim Testleri

             1. DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ: Denver II, 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir tarama testidir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini saptamada kullanılan bu test aynı zamanda, çocuğun gelişimiyle ilgili kuşku uyandıracak durumlarda ve gelişimsel açıdan risk etmenleri bulunan bebek ve çocukları değerlendirmede kullanılmaktadır.

             2. ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE): Anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. 0-6 yaş arası çocuklara uygulanır.Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.

             3. PEABODY RESİM-KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, ayrıca çocuklarda konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan bir gelişim testidir.

             4. GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ: Okul öncesi, 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

             5. METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ: 5 .5 yaş ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygu lanabilen, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir testtir. ,

Dikkat-Algı Testleri

               1. FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ: 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır.Test çocuklardaki görsel algı problemlerini belirlemek ve uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

               2. BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ 5.5 yaş ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuklarda görsel motor işlevi görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmasının yanı sıra hem yetişkin hem de çocuklarda mental geriliği, ve organik beyin hasarlarını saptamada kullanılabilir.

               3. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verir.

               4. BURDON DİKKAT TESTİ: 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Test, çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.

                5. D2 DİKKAT TESTİ: 9-60 yaş arası bireylere uygulanan D2 Dikkat testi, özellikle uzun süreli konsantrasyon ve dikkat gerektiren faaliyetlerin değerlendirilmesi için kullanılabilen bir testtir.