FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Gelişim Testleri

1. DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ: Denver II, 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir tarama testidir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini saptamada kullanılan bu test aynı zamanda, çocuğun gelişimiyle ilgili kuşku uyandıracak durumlarda ve gelişimsel açıdan risk etmenleri bulunan bebek ve çocukları değerlendirmede kullanılmaktadır.

2. ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE): Anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. 0-6 yaş arası çocuklara uygulanır.Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.

3. PEABODY RESİM-KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, ayrıca çocuklarda konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan bir gelişim testidir.

4. GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ: Okul öncesi, 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

5. METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ: 5 .5 yaş ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir testtir. ,