FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Aile Danışmanlığı

                 Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Kişiler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken danışman, kişilerden her birinin diğerlerini;

     dinlemesine,

     bakış açısını da görmesine,

     hatta anlamasına

     incitici davranışlarda    bulunmamasına,

     soruna yönelik olarak konuşmasına,

     duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,

     oldukları gibi kabul etmelerine,

     birbirlerinden beklentilerini açıkça ifade etmelerine yardımcı olur.

 

Aile danışmanlığının inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.

 

Aile Danışmanlığının Hizmet Alanları Nelerdir?

  • Eşler arası ilişki ve iletişim problemleri,
  • Çocuğun anne-babasıyla olan ilişkileri,
  • Aile içi çatışmalar,
  • Boşanma süreçleri,
  • Aldatma problemleri vb.

               Temelde birey sorunlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine aile içindeki  sorun veya sorunlar  tespit edilir. Aile danışmanlığında seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (Örnek: anneanne, babaanne, dede, teyze, amca vs.) seanslara davet edilebilir. Bu nedenle ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır.

             Aile danışmanlığının işlevi; aile içinde yaşanan bireyler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda da aile bireylerine destek vermektir.

            Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amacı; ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.