FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kişilik Testleri

1.RORSCHACH TESTİ: Rorschach Testi, çocuk (+4), ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edildiği hem de ruhsal hastalıkları saptamaya yarayan projektif bir testtir. Bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamiklere ulaşmayı hedefler.

2.MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ ( MMPI ): 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan, psikiyatrik tanılama için kullanılan bir testtir.

3. LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ: 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamikleri açığa çıkarabilen projektif bir testtir.

4. DRAW A PERSON – BİR İNSAN ÇİZ – TESTİ: Analitik açılımlı projektif  bir çizim testidir. Çocuğun kendisini, ailesini ve çevresini nasıl algıladığını anlamayı amaçlayıp, yorumlandığında çocuğun duygusal sorunları hakkında bilgi edinilmesini ve kişiyi tanımayı amaçlayan terapi sürecine yardımcı olan kişilik testidir.

5. BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir testtir. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile kullanılır.