FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Çocukluk ve Bebeklik Dönemi

Çocuklar da  günlük hayatımızda ki olaylardan etkilenmektedirler. Bu olaylar bazen çocukların psikolojik gelişimlerinde bazı aksamalara yol açmakta,  hatta uzun yıllar etkisini sürdürebilmektedir.  Okula başlama, kardeş doğumu,  anne-baba boşanma,  taşınma,  aile içi şiddet, istismar,  bir yakının ölümü  vb olaylar çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilemekte, çocuklarda davranış problemi, uyum problemi gibi birçok psikoloji kökenli soruna yol açmaktadır. Çocuklarla yapılan seanslarda ilk amaç çocuğun iç dünyasını yansıtmasına olanak veren yöntemlerle problemin nedeninin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çocuğunun gelişim özellikleri bilinir ve çıkan sorunlarla baş edebilme becerileri kazandırılmaya çalışılır.  Çocuklara verilen  destek  aynı zamanda anne-baba ve –eğer okula gidiyorsa- öğretmen/okul ile de işbirliğini gerektirir. Bu nedenle belli aralıklarla anne-baba ile de görüşmeler yapılır ve onların çocuklarıyla ilişkide dikkat etmeleri gereken yönler ele alınır.