FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Zekâ Testleri

1.WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ (WISC-R): 6-16 yaş arası bireylere uygulanır. WISC-R, çocuğun zekâ gelişiminin yaşına göre ne düzeyde olduğunu belirler. Test puanlarının yorumlaması ile klinik teşhise katkı sağlamakta, zihinsel performansın yanı sıra, zihinsel olmayan süreçlerde de bireyin incelenmesine olanak sağlanmaktadır. Bu test ile çocuktaki öğrenme güçlüğü, zekâ geriliği, üstün zekâlılık ve dikkat eksikliği durumları da tespit edilebilir..

2. PORTEUS LABİRENTLERİ: 7.5 yaş  ile 14 yaş arası  çocuklara uygulanan zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan bireysel bir testtir.

3. ALEXANDER PRATİK YETENEK TESTİ: 7– 19 yaş arası bireylere uygulanan pratik zekâyı ölçen bir testtir. Bu test ile ilköğretim düzeyindeki çocukların teknik kabiliyetlerini ölçmek ve onların daha ileri sınıflara eğilimlerini görebilmek de amaçlanmıştır.

4. CATELL 2 A: Kültürden yalıtımsal olarak ayrılan, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır.

5.CATELL 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir.

6. GOOD-ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ: 4-14 yaş arasındaki çocukların  zihinsel gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir.