FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Bireysel Eğitim

 

                    Uzmanlar tarafından değerlendirilen çocukların eğitsel performansı ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı)’ in 45 dakikalık seanslar halinde uygulanmasını içerir. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları çocuğun gelişimine uygun olarak belirli aralıklarla yenilenir. 

                     Bireysel eğitim programında, çocuğun yaşı ve eğitsel performansına göre;

                     Okul Öncesi Beceriler,  Psiko-Motor Beceriler,   Öz Bakım Becerileri,  Dil ve İletişim Becerileri,  Sosyal Yaşam Becerileri, Akademik Beceriler,  Günlük Yaşam Becerileri, Okuma-Yazma Becerileri vb alanlara yönelik hedeflere yer verilmektedir.