FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Dikkat-Algı Testleri

1. FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ: 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır.Test çocuklardaki görsel algı problemlerini belirlemek ve  uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

2. BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ    5.5 yaş ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuklarda görsel motor işlevi görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmasının yanı sıra hem yetişkin hem de çocuklarda mental geriliği, ve organik beyin hasarlarını saptamada kullanılabilir.

3. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verir.

4. BURDON DİKKAT TESTİ: 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Test, çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.

5. D2 DİKKAT TESTİ: 9-60 yaş arası bireylere uygulanan D2 Dikkat testi, özellikle uzun süreli konsantrasyon ve dikkat gerektiren faaliyetlerin  değerlendirilmesi için kullanılabilen bir testtir.