FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Yaygın Gelişimsel Bozukluk/Asperger Sendromu

Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanır.

Diğer yaygın gelişimsel bozukluklardan dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır. Her ne kadar standart tanı ölçütleri arasında belirtilmemişse de motor sakarlık ve atipik dil kullanımına sıklıkla rastlanır.

Asperger bozukluğu olan çocuklar akademik eksikliklerden çok, sosyal ve davranış sorunları nedeniyle özel eğitim servislerine gereksinim duyar.