FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

NTD(bobath terapi …)

             BOBATH TERAPİ konseptinde çocuk bir bütün olarak ele alınır.  Fiziksel,bilişsel,duyusal ve duygusal açılardan değerlendirilir,becerilerine ve yapabildiklerine odaklanılarak fonksiyonel problemler giderilmeye çalışılır.

     

  •        Duruş düzgünlüğü
  •        Doğru hareket paternleri
  •        Hareketin kolaylaştırılması
  •        Hareket deneyimlerinin arttırılması
  •        Kas ve iskelet sisteminde oluşabilecek deformasyonların önlenmesi
  •        Kas tonusunun regülasyonu
  •        Eşlik eden diğer problemlerle baş edebilme (beslenme zorlukları, konuşma ,solunum problemleri) 

                    vb amaçlara yönelik yöntemleri içerir

                  Uygun el tutuşları,uygun pozisyonlamalar,uygun materyaller kullanılarak hedeflere ulaşılmaya çalışılır.Terapiler esnasında  çocuğun bilinç düzeyi ,duygu durumları,duysal sistemi kesinlikle göz ardı edilmemelidir.