FİZYOETİK - Sancaktepe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Serebral Palsi

          Serebral palsi; annenin gebeliği ,doğum ya da doğum sonrası dönemde gelişmekte olan beynin değişik nedenlerle etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkan bozukluktur(En çok bilinen sebebi beynin oksijensiz kalmasıdır). Çocukluk döneminde meydana gelen engel tablolarının en sık nedenlerinden kabul edilmektedir .  Önceleri görülme sıklığı bin canlı doğumda 1,5-2 civarında iken şimdilerde binde 2-2,5 tur.Ülkemizde ise maalesef binde 4,4 olarak daha yüksek oranda görülmekte.

 Serebral palsili çocuklarda kas tonusunda farklılıklar (spastisite ,hipotoni …),duruş bozuklukları ,hareket yetersizlikleri yaygın olarak görülmektedir .Ayrıca bilişsel ,iletişimsel ,algısal yetersizlikler ile bu duyuların   geç gelişmesi , davranış bozuklukları ve epileptik nöbetler eşlik edebilir. Beyinde meydana gelen hasar kalıcı fakat  ilerleyici değildir.Ancak yetersizlikler ve bozukluklar erken dönemde müdahale edilmezse   ilerleyici olabilir..

3 aylıkken hala başını tutamayan ,6 aylıkken destekli oturamayan ,8 aylıkken hala dönemeyen ,18 aylıkken yürüyemeyen bir çocuk mutlaka doktor tarafından(hatta çocuk nöroloğu tarafından) değerlendirilmelidir.

Tespit edilen en erken dönemde rehabilitasyona başlanmalıdır.

Serebral palsi rehabilitasyonu alanında deneyimli ve  donanımlı fizyoterapistler tarafından en çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan yöntem  Bobath Terapi yaklaşımıdır. Nörogelişimsel bir yaklaşım olan bu yöntem  çocuğun potansiyelini açığa çıkarmak,geliştirmek , en üst seviyede bağımsızlık kazandırmak ,yaşantısını ve çevresini düzenlemek gibi hedefler içerir.

Serebral palsiye ayrıca mental problemler ,duyu-algı bozuklukları ,görme –işitme bozuklukları ,konuşma bozuklukları,oral-motor problemler,diş problemleri,solunum problemleri,üriner sistem problemleri gastrointestinal sorunlar ve ağrı eşlik edebilir.Bu nedenlerle mutlaka rehabilitasyon ekibi çok sayıda uzman gerektirir.

Yüksek oranda görülen mental problemler ve öğrenme güçlüklerine erken ve doğru müdahale edilmesi çok önemlidir. Çocuk ne kadar erken özel eğitim programlarına dahil   edilirse ileride karşılaşacağı güçlükler en aza indirgenmiş olur. Bu konuda uzmanlaşmış eğitimciler aileye  çocuk için en doğru yöntemlerin uygulanması  konusunda destek verebilir